OUR SCHEDULE

Little Samurai: 5:15PM
Kids Class: 6pm
Adult Class: 7pm
No-Gi Kids Class:  6pm
Adult No-Gi Class: 7pm
Little Samurai: 5:15PM
RJJ Kids Class: 6PM
RJJ Adult Class: 7PM
Kids Champions Class: 6pm
RJJ Adult Fundamental Class: 7pm
RJJ Little Samurai: 5:15pm
RJJ kids Class: 6pm
RJJ Adult Class: 7pm
SIGN UP TODAY!